Search

Terms of use

Terms of use

Virtual Stars verschaft u bij deze toegang tot haar website: www.virtualstars.shop Door uzelf toegang te verlenen tot deze website, dan wel door gebruik te maken van deze website, op welke wijze dan ook, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard. 

Virtual Stars publiceert op deze Website Merchandise artikelen, afbeeldingen en ander materiaal ter informatie en informatie over de dienstverlening van Virtual Stars. Via onze website kunt je Merchandise artikelen direct bestellen. De inhoud van de website van Virtual Stars is met de groots mogelijke zorg samengesteld. Virtual Stars streeft ernaar de Webshop zo actueel mogelijk te houden en te onderhouden. Echter kan Virtual Stars niet garanderen en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die is of kan ontstaan als gevolg van eventuele onvolledige, onjuiste of verouderde informatie op de website en het gebruik van de website, in de ruimste zin des woords. 

Het gebruik van de informatie op de website van Virtual Stars is voor eigen risico. Er kunnen geen rechten worden ontleent aan het gebruik van de informatie van deze website. 

Je kunt alleen Merchandise artikelen bestellen via onze website als je direct betaalt via Ideal. Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de potentiële koper, is voldaan. Virtual Stars kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. 

Op alle inhoud van deze website, waaronder mede begrepen teksten en afbeeldingen, en de daarin opgenomen gegevens en informatie rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan Virtual Stars. 

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Virtual Stars niet toegestaan om (gedeelten van) de inhoud van deze website over te nemen, te vermenigvuldigen, te verspreiden, op te nemen in enig ander werk, zoals een website of papieren document, etc. in de ruimste zin des woords, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan. Tevens is het wijzigen van (een gedeelte van) (de verschijningsvorm van) deze website niet toegestaan. 

De website van Virtual Stars kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink) bevatten naar andere websites. Dit betekent niet dat Virtual Stars verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Tevens is Virtual Stars niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor deze andere websites, de beschikbaarheid hiervan en de daarin opgenomen informatie. 

Het kan niet gegarandeerd worden dat de website te allen tijde en zonder onderbrekingen en/ of storingen toegankelijk is. Onderhoud aan de site kan op elk gewenst moment plaatsvinden. Virtual Stars streeft ernaar de eventuele overlast voor gebruikers zo beperkt mogelijk te houden. Virtual Stars behoudt zich het recht voor de website, al dan niet tijdelijk, buiten gebruik te stellen en/ of te verwijderen. Virtual Stars is niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit. 

Virtual Stars behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen op deze website en/ of in deze gebruiksvoorwaarden aan te brengen. 

Virtual Stars is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht door mogelijke virussen, wormen, etc. indien deze, op de website, de daarop geplaatste gegevens, bestanden en/of in de door haar gebruikte elektronische communicatiemiddelen voorkomen. 

Voor vragen met betrekking tot deze bepalingen en/ of toestemming voor het overnemen of vermenigvuldigen e.d. van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met Virtual Stars via info@virtualstars.shop

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van deze website is Nederlands recht van toepassing. Teksten uit deze gebruiksvoorwaarden kopiëren is niet toegestaan. Hierop rust auteursrecht, net als op alle andere teksten en afbeeldingen van deze website.
Virtual Stars Shop
Blokvucht 13
4827 MD Breda

Phone: 06-41994813
E-mail: info@virtualstars.shop
BTW-nummer: NL001771543B76
★ © 2018-2019 Virtual Stars ★ www.virtualstars.nl ★ www.virtualstarsacademy.nl ★ www.beavirtualstar.nl ★ www.virtualstarstools.nl ★ www.virtualstars.shop ★